Se det goda i ditt barn

Yhdessä vahvaksi

VAD ÄR VOIMAPERHEET-PROGRAMMET?

Voimaperheet är ett föräldraskapsprogram för tidig vård av beteendeproblem hos barn.

Vård-programmet har utvecklats och forskats på Åbo universitets barnpsykiatriska enhet. Programmet har en stark påvisad evidens.

HUR FUNGERAR PROGRAMMET?

Vård-programmet genomförs i helhet på distans per internet och telefon och i handledning av en familjehandledare.

Voimaperheet föräldrahandlednings-programmet är ämnat för tidig vård av beteendeproblem hos barn. Programmet har utvecklats och forskats i över 10 år och har uppnått en stark evidens.

Vård-programmet genomförs i helhet på distans per internet och telefon.

Du kan kontakta oss per e-post: voimaperheet@utu.fi

Programmet innehåller

 • vård-programmet innehåller en informationssäker webbsida som är möjlig att använda oberoende tid och plats.
 • 10 teman, där man tränar på positivt samspel, motivering, på att dela sin uppmärkasmhet, planering av vardagssituationer samt på att kontrollerat begränsa barnet vid behov.
 • ett handledningssamtal veckovis av en handledare med social-/hälsovårdsutbildning.
 • daglig träning med hjälp av skrivet material/ video- och ljudklipp.
 • handledning för en namngiven förälder, som deltar i varje handledningssamtal.

Deltagaren

 • deltar i ett rekryteringssamtal, där hen informeras om vård-programmet.
 • loggar in på webb-plattformen och fyller i förfrågningarna kopplat till vårdprogrammet.
 • får en egen familjehandledare, med vilken hen planerar framskridandet av vård-programmet samt målsättningarna.
 • får ett handledningssamtal veckovis.
 • går veckovis igenom materialet på webbsidan angående det aktuella temat.
 • tränar på föräldraskapsfärdigheterna dagligen.

 

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.